עדכון לגבי מתווה חזרה לשגרת הלימודים מה -13.4.2021


היום התקבל מתווה חדש לחזרה ללימודים אשר לא מציין בתוכו את "תוכנית מגן חינוך".

מהמתווה נראה שחוזרים לשגרה מלאה ללא קפסולות וללא התניות.

יחד עם זאת מצויין במתווה (פסקה 3) שהפעילות הלימודית הפיזית תתקיים לפי מסמכי "אורחות חיים" הכוללים בין היתר "בדיקות דיגום לפי הצורך".


מה זה אומר?

1) משרד החינוך לא משתמש במסמך זה במושג "תוכנית מגן חינוך".

2) זהו הישג כביר עבורינו ההורים, אשר יצאנו לדרך לפני חודשיים כדי לבטל את התוכנית.


קולינו נשמע, בזכות:

1) העבודה המופלאה שעשינו על ידי משלוח אלפי מכתבי ההתראה לכל מנהלי בתי הספר, לראשי הרשויות, למשרד החינוך וליועץ המשפטי לממשלה.

2) הידהוד של המסרים על ידיכם הלאה, לעוד ועוד הורים.


אז, האם אפשר לנשום לרווחה?

עדיין לא.

העובדה שבתוך המתווה משורבבת השורה "בדיקות דיגום לפי הצורך", לא יכולה להניח את דעתנו.

זה הופך להיות עמום יותר כעת.

זאת אומרת שעלינו לפקוח עין ולהתנהל ביתר תשומת לב אל מול המסרים שמגיעים מבית הספר וממשרד החינוך.


לא ינום ולא ישן שומר ישראל

יישר כח לכולנו


מתווה חינוך החל מיום 18.4.21 - עדכון 13
Download • 766KB