לא נותנים להורים להכנס לבית הספר ללא תו ירוק? קבלו עוד הצעה למכתב למנהל/ת בית הספר.


(שם מנהלת) היקרה,

דרישתך להציג "תו ירוק" כתנאי לכניסה של הורים לבית הספר, איננה חוקית.

כל התקנות אשר הותקנו בקשר לקורונה במוסדות חינוך פקעו לפני יותר מחודש. אין למוסדות חינוך כל סמכות חוקית לדרוש מידע רפואי מן הבאים בשעריו או למנוע את כניסתם של הורים על בסיס מידע רפואי.

כך גם הודיעה המדינה באופן מפורש לבית המשפט העליון במסגרת עתירה שהוגשה בעניין.

מסמך "אורחות חיים" חסר כל תוקף משפטי, ואם מי במשרד החינוך סבור אחרת, יתכבד ויציג את מקור הסמכות החוקית לקביעת הוראות אלה.

לאור האמור, בכוונתי להגיע לבית הספר לכל מפגש או אירוע של ילדיי. אם בית הספר ימנע זאת ממני איאלץ לעמוד על זכויותיי המשפטיות לרבות הגשת תביעה לפיצויים.

אין באמור משום ויתור על כל טענה זכות או סעד.

בברכה

(שם ההורה)


מכתב להדפסה:


מכתב למנהלת בניסוח משפטי בנושא התו הירוק
.
Download • 13KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול