כתב התנגדות לביצוע להליכים רפואיים ומסירת מידע במוסדות החינוך - המסמך של עו"ד תמיר טורגל

כתב התנגדות לביצוע להליכים רפואיים ומסירת מידע במוסדות החינוך

מסמך משפטי לרשות ההורים - מוגש באהבת חינם ע"י עו"ד תמיר טורגל

*** נא קראו אות המסמך בתשומת לב. הוא מחולק ל-2 : הנחיות ומכתב


א. ההצהרה מתאימה הן לבתי ספר והן לגנים

ב. אין צורך בחתימה של מוסד החינוך על ההצהרה אלא רק באישור מסירה.

ג. המלצת עו"ד היא לשלוח את מכתב ההתנגדות בדואר רשום.

ד. מפנים אל מנהל בית הספר בסעיף "העתק" יש למלא את שם המחנכת.

ה. יש לשמור העתק אצלכם כולל העתק אישור מסירה (צילום מסך אם שלחתם עם הילד והמורה אישרה שקיבלה).

ו. כתובת המייל של tamir@turgal.com יש לציין בכותרת המייל : הצהרת הורים.מסמך הנחיות למוסד חינוכי למניעת כל הליך
.
Download • 77KB
פוסטים אחרונים

הצג הכול

(שם מנהלת) היקרה, דרישתך להציג "תו ירוק" כתנאי לכניסה של הורים לבית הספר, איננה חוקית. כל התקנות אשר הותקנו בקשר לקורונה במוסדות חינוך פקעו לפני יותר מחודש. אין למוסדות חינוך כל סמכות חוקית לדרוש מידע