ביקשו מהילד תו ירוק לפני טיול שנתי? קבלו הצעה למכתב שתוכלו לשלוח למנהל/ת בית הספר

הקדמה

דוגמא למכתב שאפשר להכין ממנו נסחים מותאמים עבורכם.

במקרה זה, חייבו נער בן 18 לצאת לטיול בן 3 ימים עם לינה בחאן / שטח פתוח, רק אם מציג תו ירוק – תעודת מחלים, תעודת מתחסן או בדיקה 72 שעות לפני הטיול.

לאור זאת, ההורה כתב את המכתב הבא, אשר נשען על מסמך "מתווה טיול בתקופת הקורונה הנחיות משרד החינוך" מה- 26.4.2021


להלן המכתב:

אל: מנהל/ת בית הספר

העתק: מחנכת הכיתה


הנדון: תנאי יציאה לטיול מטעם בית הספר

שלום לכם,

בהמשך לטענתכם כי על בני/בתי להציג בדיקת קורונה שלילית או תעודת מתחסן כתנאי ליציאה לטיול השנתי,

אני מבקש/ת לעדכן אתכם כי לאחר בדיקה מעמיקה ומקצועית ממספר כיוונים, אין לטענה זו שום הסמכה ותוקף חוקי ואין לה כל גיבוי ואפשרות להתנות את יציאתו של בני/בתי לטיול בבדיקה או בתו ירוק, וזאת עולה גם מנוהל היציאה לטיול של משרד החינוך, ואפרט.

אני כותב/ת בהתבסס על המידע והנתונים הבאים וכמו גם לאחר התייעצות עם עו"ד (שם עורך דין)

ראשית במסמך "מתווה לטיול בתקופת הקורונה" שהוציא משרד החינוך, מתאריך 26/4/2021 לא רשום בשום מקום באופן מפורש כי אחד התנאים ליציאת תלמיד לטיול הוא הצגת בדיקת קורונה שלילית או תעודת מתחסן.

כידוע אין אפשרות להוסיף מעבר לכתוב מפורשות בחוק או בנוהל, והדבר איננו כתוב במפורש. (להבדיל, למשל, כן כתוב בנוהל שנדרש ממלווה שאינו חלק מהתלמידים או הצוות הקבוע תו ירוק)

בנוסף, בסעיף 4 בכותרת "הערכות טרום יציאה לטיול", רשומים תנאי ההיערכות מפורשות, גם בהקשר לתלמיד עצמו: "כל תלמיד יגיע לפעילות כשהוא מצויד במסכה, בציוד היגיינה אישי (נייר טואלט, מגבונים, מסכות, ואלכוג'ל וכד'), בקבוקי מים אישיים וכלי אוכל אישיים וזאת למשך כל הפעילות."

לא מצוין כאן או בשום מקום אחר בנוהל כי טרום הטיול התלמיד מחויב לבצע בדיקת קורונה ולהציגה, או להציג תעודת מתחסן ולהביאה עימו כתנאי ליציאה לטיול.

בעניין הלינה, נוהל משרד החינוך, בסעיף "דגשים ללינה" עושה אבחנה ברורה בין לינה ב"מבנה סגור" (אכסניה/ בית הארחה/ בית מלון וכד'), לבין "לינת שטח". בסעיף 2 נרשם: "ככל שהלינה הינה במבנה סגור" – הלינה תהיה במקום העומד בכללי "התו הירוק" של משרד הבריאות ע"פ הנחיות משרד הבריאות.

אך להבדיל, בנוהל בסעיף 3 - לינת שטח – חניון לילה –הלינה לא מחויבת להיות על פי תו ירוק! זה לא רשום בשום מקום (ואנחנו רואים שכשמשרד החינוך מתנה זאת בתו ירוק, כמו סעיפים קודמים, הוא רושם זאת מפורשות). בנוסף נרשם בנקודה הרביעית "הלינה תתקיים במקום המיועד ללינה בהתאם להוראות החלות על אותו מקום לפי כל דין".

לסיכום, אין שום צורך, הצדקה או הסמכה לכך שיש לחייב את בני/בתי בחיסון או בבדיקת קורונה כתנאי להגעה לטיול.

אני שמח/ה להאיר את עיניכם בכך ששגיתם בפרשנות ובהבנת הנוהל של משרד החינוך והסטטוס מול מקום הלינה, ולכן בקשתכם אינה תקפה ואינה רלוונטית.

בני/בתי יגיע/תגיע לטיול השנתי בריא/ה שמח/ה וטוב/ת לבב, ללא הצגת בדיקת קורונה שלילית או תעודת מתחסן,

בדיוק כמו שאר חברי השכבה שלו/ה, ויוכל/תוכל לסיים את לימודיו/ה בתיכון בצורה מרגשת ולהיפרד מחבריו/ה באופן מכבד וראוי .

בתודה מראש,

שם ההורה


לשימושכם המכתב בקובץ WORD, פתוח לשינויים:

מכתב למנהלת בדבר יציאה לטיול
.docx
Download DOCX • 17KB

הציטוטים נשענים על הנוהל המצורף:


CoronaDailyTrips - מתווה טיול בזמן קורו
.
Download • 1.31MB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(שם מנהלת) היקרה, דרישתך להציג "תו ירוק" כתנאי לכניסה של הורים לבית הספר, איננה חוקית. כל התקנות אשר הותקנו בקשר לקורונה במוסדות חינוך פקעו לפני יותר מחודש. אין למוסדות חינוך כל סמכות חוקית לדרוש מידע